جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان زنجان(آزمایشی)

city
   
 
  • اداره امور معادن

   اداره امور معادن

   رئیس

   نام و نام خانوادگی: مهدی فرامرزی

   سمت : رئیس اداره امور معادن

   میزان تحصیلات: لیسانس

   رایانامه : ...

   تلفن تماس : 33144264

   کارشناسان

   نام و نام خانوادگی مسئولیت تلفن تماس
   پور اسماعیلی کارشناس 33144272
   بیگ زاده کارشناس 33144253
   رهبر کارشناس 33144260
   محمدی کارشناس 33144261
   خدایی کارشناس 33144214
   خ . نوروزی کارشناس 33144236
   خ . م . شامی کارشناس 33144236
   فرامرزی کارشناس 33144272
   آقاجانلو کارشناس 33144271

   محل استقرار: زنجان - اتوبان 22 بهمن - مجتمع ادارت - میدان سرباز گمنام سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان (ساختمان شهید عبدالله بسطامیان)

   شرح وظایف اداره امور معادن :

   -اخذ مدارک لازم از متقاضیان اکتشاف و بررسی و تطبیق با کالک و صدور مجوزهای موقت

   -صدور پروانه اکتشاف پس از طی مراحل قانونی، معرفی مسئول فنی، ارائه طرحاکتشاف، ارائه پاسخ استعلام ارگانهای ذیربط

   -انجام میله گذاری و کنترل محدودههای اکتشافی پس از وصول درخواست کتبی دارنده مجوز با تایید نظام مهندسی معدن

   -رسیدگی به تقاضای اعطای تسهیلات متقاضیان دارندگان پروانه اکتشاف و معرفی به وزارتمتبوع

   -انجام بازدید های نظارتی از محدوده های اکتشافی در طول دوره پروانهصادره جهت کنترل اجرای عملیات اعلام شده در پروانه های اکتشاف

   -بررسی گزارشاتپایانی اکتشاف و صدور گواهینامه کشف برابر دستورالعمل هایصادره

   -بازدید از معادن وذخایر معدنی ونظارت بر امراستخراج و ارائه روشهای اصولی استخراج براساس اصول فنی و ایمنی و روشهای بهینهوتهیه گزارشات لازم

   -بررسی و تهیه گزارشهای لازم بمنظور شناخت منابعمعدنی استان

   -بررسی و اظهار نظر در زمینه توصیه مواد ناریه باهماهنگی حراست سازمان ، ماشین آلات ، وام و ... جهت معادن

   -نظارت مستمر بر معادن بمنظور جلوگیری از تخریب معادن و تضییع مواد معدنی

   -صدور پروانه بهره برداری مجوز برداشت

   -تهیه و تنظیم آگهی های مزایده معادن و معادن متروکهوتهیه شناسنامه معدن

   -برگزاری کمیسیونهای معدنی شامل : مزایده ، واگذاری، تخلفات ، ماشین آلات ، مسئولین فنی

   -راهنمایی بهره برداران معادن وبازدید از معادن جهتنظارت بر نحوه بهره برداری

   -برآورد میزان استخراج از معادن بمنظور محاسبه ووصول حقوق دولتی

   -انجام بررسی های لازم جهت تعیین نواقص موجود در معادن وپیگیریجهت رفع آنها

   - تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات معادن جهت ارایه به واحدهای ذی ربط

   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

مجموع بازدیدها : 1,458,416
تعداد بازدید امروز : 899
آخرین به روزرسانی : 11:25  1397/04/31
Page created in 2.2316160202026 seconds.
memoryUsage : 43730Kb